8 D’AGOST 2018: Fem visible que som el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (VÍDEO)

En el marc de la campanya Cada dia és 8 de març del Pla d’Igualtat, aquest 8 d’agost de 2018 l’ICAB adequa els elements distintius de la seu col·legial a la denominació inclusiva.

Els actuals Estatuts del Col·legi, en vigor des del 7 de maig de 2015, inclouen una nova denominació de la Corporació –la d’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona- amb vocació inclusiva, per integrar totes les sensibilitats col·legials.

Aquest canvi ha estat possible gràcies a la tasca desenvolupada per la Comissió de Dones Advocades i amb l’ajut de les anteriors Juntes de Govern.

Ara, fem visible aquesta denominació adaptant tots els elements distintius de l’ICAB: l’entrada al Palauet Casades, els brodats de la Sala d’Actes i l’element metàl·lic de l’entrada de Mallorca, 283.

Hem preparat aquest vídeo per il·lustrar l’abans i el després!