8 DE MARÇ DE 2021: Memòria d’Igualtat ICAB 2020 (Informe 2021)

Amb ocasió del Dia Internacional de la Dona 2021, aquest dilluns 8 de març,  l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha fet pública la Memòria del Pla d’Igualtat de l’ICAB 2020, resumint les fites assolides en relació al Pla d’Igualtat de l’ICAB 2018-2021, línia estratègica de la Junta de Govern.

L’informe destaca les accions dutes a terme per part de l’ICAB destinades a aconseguir la igualtat efectiva en tots els àmbits, en especial, en el jurídic. Aquestes actuacions reflecteixen un ferm compromís de la Junta de Govern del Col·legi amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, concretament, el número 5: aconseguir la igualtat de gènere.

La Memòria recull les accions posades en marxa des del març de l’any passat fins al mes actual sota el lema “12 mesos, 12 fites: cada dia és 8 de març”.

Encara que durant l’any 2020, a causa de les circumstàncies epidemiològiques provocades per la pandèmia de la COVID-19, moltes de les actuacions previstes en matèria d’igualtat no es van poder dur a terme, el compromís de la institució amb la igualtat no s’ha difuminat.

En el document destaquen activitats com ara l’organització de conferències (la majoria d’elles, on-line) sobre drets de les dones o la xacra de la violència masclista o la celebració del III Women Business & Justice European Forum, esdeveniment destinat a donar visibilitat al valor dels models d’èxit femení a través de referents en diversos àmbits (justícia, noves tecnologies, cultura, esport) i, alhora, rendint homenatge a la jutgessa dels EUA Ruth Bader Ginsburg.

L’informe també inclou un apartat d’indicadors que permet avaluar l’efectivitat de les accions executades per l’ICAB en relació a la consecució de la igualtat. Algunes de les conclusions que s’extrauen són que la participació de les dones col·legiades en la vida col·legial és paritària i que en més del 50% de les formacions organitzades al Col·legi, les ponents són dones.

Tot i els clars avenços, la igualtat real és un objectiu encara no assolit i l’ICAB seguirà treballant en aquest àmbit.

MEMÒRIA EN PDF 

8 DE MARÇ 2020: Memòria del Pla d’Igualtat de l’ICAB 2019

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha fet pública la Memòria del Pla d’Igualtat ICAB 2019, document inscrit en el Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021.

Aquest document resumeix totes les accions i fites assolides per la Corporació amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’Advocacia. Aquestes accions s’emmarquen dins el compromís del Col·legi de l’Advocacia per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i concretament l’ODS número 5.

La Memòria recull les actuacions posades en marxa al llarg dels darrers 12 mesos en tres àmbits d’actuació:

  • Persones col·legiades
  • Espais de participació col·legial
  • Personal laboral i col·laboracions

L’informe també detalla els diferents indicadors que s’han tingut en compte per poder mesurar els resultats de les accions del Pla d’Igualtat.

El Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021 és un compromís de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

MEMÒRIA DEL PLA D’IGUALTAT ICAB 2019 – Informe Març 2020 [PDF]

8 DE MARÇ 2019: Memòria d’un any del Pla d’Igualtat de l’ICAB

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha fet pública el divendres 8 de març de 2019 la Memòria d’un any del Pla d’Igualtat ICAB 2018-2021 i de la campanya #CadaDiaÉs8deMarç.

Aquest document resumeix totes les accions i fites assolides per la Corporació amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’Advocacia.

La Memòria recull les actuacions posades en marxa al llarg dels darrers 12 mesos en tres àmbits d’actuació:

  • Persones col·legiades
  • Espais de participació col·legial
  • Personal laboral i col·laboracions

L’informe també detalla els diferents indicadors que s’han tingut en compte per poder mesurar els resultats de les accions del Pla d’Igualtat, tant objectius com de satisfacció de les necessitats de les persones col·legiades.

La memòria, a més, repassa les activitats realitzades a l’ICAB el dia 8 de cada mes per reivindicar el #talentfemení a partir de figures femenines rellevants de la història.

El Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021 és un compromís de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

MEMÒRIA DEL PLA D’IGUALTAT ICAB 2018-2021 – Informe Març 2019 [PDF]