8 DE MAIG 2018: Reivindiquem el talent femení. Hipàtia d’Alexandria

Mes a mes, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) recorda figures femenines rellevants dins de la història, la ciència, l’economia, l’art o l’advocacia. El 8 de maig de 2018, recordem la figura d’Hipàtia d’Alexandria. Filòsofa i mestra neoplatònica grega, natural d’Egipte, que va destacar en els camps de les matemàtiques i l’astronomia.

8 D’ABRIL 2018: Presentació del Pla d’Igualtat de l’ICAB i de la situació inicial

L’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), liderada per Mª Eugènia Gay, compromesa amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits. També al si de l’advocacia.

Amb la voluntat de:

  • Ser motor, al servei de la societat, com a referent en la consecució de l’efectivitat del dret a la igualtat, mitjançant l’impuls dels canvis normatius i l’adopció dels protocols necessaris per aquesta efectivitat.
  • Establir i impulsar mesures que contribueixin a l’exercici professional de l’advocacia en condicions de igualtat.
  • Situar l’ICAB al servei dels col·legiats i col·legiades, en el suport i resolució de situacions que puguin tenir components discriminatoris per raó de gènere.
  • Posar en valor i fer visibles les aportacions doctrinals i jurisprudencials de les dones juristes.
  • Garantir que en l’entorn de l’ICAB i en el marc de la seva activitat, la paritat és una realitat.

+ INFO8 D’ABRIL 2018: Presentació del Pla d’Igualtat de l’ICAB i de la situació inicial

8 DE GENER 2019: Donem publicitat a la Guia de Llenguatge Inclusiu

Arribar a la plena igualtat de gènere implica dur a terme canvis a molts nivells, inclòs el llenguatge. Per aquest motiu, i dins de la campanya #CadaDiaÉs8deMarç, aquest 8 de gener de 2018, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) dóna publicitat a la Guia de Llenguatge Inclusiu.

Aquest document pretén ser un instrument que contribueixi a l’ús de termes i expressions lliures de sexisme, superant un ús no inclusiu del llenguatge que invisibilitza i discrimina a les dones.

I ho vol fer des d’una doble estratègia: amb la presa de consciència que la forma de comunicar-nos pot ser discriminatòria i excloent, i facilitant recursos que permetin assolir una comunicació inclusiva i no sexista, que visibilitzi i reconegui per igual a dones i a homes i que eviti ambigüitats.

La Guia de Llenguatge Inclusiu es presenta com una eina complementària a la guia Normativa Bàsica per al compliment de la legislació en matèria d’Igualtat als despatxos professionals editada fa uns mesos per l’ICAB.

Forma part de les accions que han de fer possible les fites recollides al Pla d’Igualtat 2018-2021 i permet donar compliment al compromís de la Junta de Govern de l’ICAB amb la no discriminació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

GUIA DE LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA [PDF]

#CadaDiaÉs8deMarç