ORIGEN

El Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021 és un compromís de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’Advocacia. Es va presentar públicament el 8 de maig de 2018, amb actuacions en tres àmbits:

  • Persones col·legiades
  • Espais de participació col·legial
  • Personal laboral i col·laboracions
Amb aquestes referències s’ha dut a terme la campanya, amb el lema CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ, on mensualment, cada dia 8, s’ha informat de les accions posades en marxa, iniciant la mateixa el passat 8 d’abril de 2018.

12 MESOS - 12 FITES

1a Fita.  Presentació del Pla Integral d’Igualtat de l’ICAB

2a Fita. Intervenir en iniciatives normatives que tendeixin a incloure la perspective de gènere

3a Fita. Liderar iniciatives per la plena conciliació familiar i laboral de les advocades en l’exercici de la professió

4a Fita. Creació d’un distintiu de qualitat per aquells despatxos compromesos amb la igualtat i la conciliació

5a Fita. Obrir un canal de comunicacions on les advocades puguin posar en coneixement de l’ICAB situacions que considerin discriminatòries

6a Fita. Prioritzar actuacions per combatre la violència de gènere

7a Fita. Visualitzar l’aportació de les dones advocades i juristes en les nostres publicacions i plans formatius

8a Fita. Incorporació de formació en igualtat en els plans docents de l’ICAB i creació d’un segell distintiu, per posar en valor les activitats formatives que respectin criteris de conciliació

9a Fita. Necessitat de polítiques i mesures que garanteixin la presència de les dones en la presa de decisions

10a Fita. Participació paritària de les dones advocades en l’entorn mediat de l’ICAB (Comissions, Seccions i Grups de Treball)

11a Fita. Protocol llenguatge i ús d’imatges inclusius amb la diversitat de gènere

12a Fita. Celebració d’actes i campanyes en defensa de l’efectivitat de la igualtat de gènere