8 DE FEBRER 2019: II Congrés de Violència de Gènere (28 de febrer i 1 de març)

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) acollirà els dies 28 de febrer i 1 de març de 2019 la celebració del II Congrés de Violència de Gènere, que portarà per títol ‘Trenca el teu silenci. Física o psicològica, tot és violència’.

La realitat de cada dia ens demostra que si bé les lleis són imprescindibles per tractar aquest assumpte, no menys essencial resulta el treball conjunt de tots els intervinents al voltant d’aquesta xacra: jutges que interpreten i apliquen la norma, actituds polítiques, mitjans de comunicació i agents socials. A més de constatar que les manifestacions de violència s’estan ampliant a altres circuits tals com les xarxes socials o la violència sexual entre joves.

També es constata que s’està estenent la violència a grups de dones especialment vulnerables: dones refugiades i transgèneres, entre altres. Sense perdre de vista la necessitat de valorar adequadament el risc que pateixen les dones, tant les que presenten denúncia com les que no, a través de la medicina primària, centres de salut, equips de forces de l’ordre, jutjats, tractament en mitjans de comunicació, etc.

Per això, aquest Congrés pretén ser un fòrum d’opinió i una posada en comú d’aportacions de tots els implicats en la lluita contra la violència de gènere.