8 DE MARÇ 2020: Memòria del Pla d’Igualtat de l’ICAB 2019

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha fet pública la Memòria del Pla d’Igualtat ICAB 2019, document inscrit en el Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021.

Aquest document resumeix totes les accions i fites assolides per la Corporació amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’Advocacia. Aquestes accions s’emmarquen dins el compromís del Col·legi de l’Advocacia per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i concretament l’ODS número 5.

La Memòria recull les actuacions posades en marxa al llarg dels darrers 12 mesos en tres àmbits d’actuació:

  • Persones col·legiades
  • Espais de participació col·legial
  • Personal laboral i col·laboracions

L’informe també detalla els diferents indicadors que s’han tingut en compte per poder mesurar els resultats de les accions del Pla d’Igualtat.

El Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021 és un compromís de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

MEMÒRIA DEL PLA D’IGUALTAT ICAB 2019 – Informe Març 2020 [PDF]