8 DE MARÇ DE 2021: Memòria d’Igualtat ICAB 2020 (Informe 2021)

Amb ocasió del Dia Internacional de la Dona 2021, aquest dilluns 8 de març,  l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha fet pública la Memòria del Pla d’Igualtat de l’ICAB 2020, resumint les fites assolides en relació al Pla d’Igualtat de l’ICAB 2018-2021, línia estratègica de la Junta de Govern.

L’informe destaca les accions dutes a terme per part de l’ICAB destinades a aconseguir la igualtat efectiva en tots els àmbits, en especial, en el jurídic. Aquestes actuacions reflecteixen un ferm compromís de la Junta de Govern del Col·legi amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, concretament, el número 5: aconseguir la igualtat de gènere.

La Memòria recull les accions posades en marxa des del març de l’any passat fins al mes actual sota el lema “12 mesos, 12 fites: cada dia és 8 de març”.

Encara que durant l’any 2020, a causa de les circumstàncies epidemiològiques provocades per la pandèmia de la COVID-19, moltes de les actuacions previstes en matèria d’igualtat no es van poder dur a terme, el compromís de la institució amb la igualtat no s’ha difuminat.

En el document destaquen activitats com ara l’organització de conferències (la majoria d’elles, on-line) sobre drets de les dones o la xacra de la violència masclista o la celebració del III Women Business & Justice European Forum, esdeveniment destinat a donar visibilitat al valor dels models d’èxit femení a través de referents en diversos àmbits (justícia, noves tecnologies, cultura, esport) i, alhora, rendint homenatge a la jutgessa dels EUA Ruth Bader Ginsburg.

L’informe també inclou un apartat d’indicadors que permet avaluar l’efectivitat de les accions executades per l’ICAB en relació a la consecució de la igualtat. Algunes de les conclusions que s’extrauen són que la participació de les dones col·legiades en la vida col·legial és paritària i que en més del 50% de les formacions organitzades al Col·legi, les ponents són dones.

Tot i els clars avenços, la igualtat real és un objectiu encara no assolit i l’ICAB seguirà treballant en aquest àmbit.

MEMÒRIA EN PDF