8 DE SETEMBRE 2018: L’ICAB publica la nova Guia del Pla d’Igualtat per a Despatxos Professionals


El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha editat la Guia Normativa Bàsica per al compliment de la legislació d’igualtat als despatxos d’advocades i advocats. Aquest document forma part del seguit d’accions programades dins de la campanya #CadaDiaÉs8deMarç.

L’ICAB publica la nova Guia del Pla d’Igualtat per a Despatxos Professionals
La publicació recull els punts bàsics de la normativa i suposa un impuls per a la implantació de plans d’igualtat als despatxos professionals.

També inclou propostes encaminades a millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual, laboral o per raó de gènere.

GUIA DEL PLA D’IGUALTAT PER A DESPATXOS PROFESSIONALS [PDF]