8 D’OCTUBRE 2018: Formació interna en llenguatge inclusiu

En el marc de la campanya #CadaDiaÉs8DeMarç, aquest 8 d’octubre, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) impulsa diferents accions per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’advocacia.

Així, el Col·legi començarà també a formar a tot el seu personal en matèria d’ús de llenguatge inclusiu, explicant als treballadors i treballadores quin és el protocol d’ús d’imatges i llenguatge inclusiu de la Corporació.