AGENDA 2030 - OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és una proposta de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per a l’adopció de mesures per posar posar fi a la pobresa i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat i crear un planeta més sostenible, segur i pròsper per a la humanitat. L’Agenda planteja 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

COMISSIÓ DELEGADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE NACIONS UNIDES

La Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) va adoptar el 26 de febrer de 2019, els acords següents:

PRIMER.- Constituir la Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides que tindrà, entre d’altres, les finalitats següents:

  1. Treballar per a la incorporació activa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible als valors professionals i a la cultura col·legial de l’ICAB.
  2. Difondre en l’àmbit de l’advocacia de Barcelona i en la societat civil del seu entorn els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  3. Col·laborar amb altres iniciatives institucionals del sector de l’advocacia o de caràcter interprofessional, acadèmic o social, a nivell local, català, espanyol, europeu i internacional, encaminades a la promoció dels Objectius del Desenvolupament Sostenible
  4. Donar suport a la Junta de Govern en l’objectiu d’aconseguir el posicionament de l’ICAB com a Institució de referència en l’impuls als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  5. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències al si de l’ICAB en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  6. Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o qualsevol altra activitat formativa, d’investigació o difusió relacionada amb els fins de la Comissió.

SEGON.- Establir com a Objectius de Desenvolupament Sostenible d’atenció especial per part de la nova Comissió per al període 2019-2020 el següents:

  • ODS 5.- Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.
  • ODS 16.- Pau i justícia i institucions sòlides: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

En aquest sentit, les accions que en favor de la igualtat de gènere es portin a terme per l’ICAB en el futur immediat ho seran en el marc del número 5 del ODS.  

ICABODS5-16