8 D’ABRIL 2018: Presentació del Pla d’Igualtat de l’ICAB i de la situació inicial

L’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), liderada per Mª Eugènia Gay, compromesa amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits. També al si de l’advocacia.

Amb la voluntat de:

 • Ser motor, al servei de la societat, com a referent en la consecució de l’efectivitat del dret a la igualtat, mitjançant l’impuls dels canvis normatius i l’adopció dels protocols necessaris per aquesta efectivitat.
 • Establir i impulsar mesures que contribueixin a l’exercici professional de l’advocacia en condicions de igualtat.
 • Situar l’ICAB al servei dels col·legiats i col·legiades, en el suport i resolució de situacions que puguin tenir components discriminatoris per raó de gènere.
 • Posar en valor i fer visibles les aportacions doctrinals i jurisprudencials de les dones juristes.
 • Garantir que en l’entorn de l’ICAB i en el marc de la seva activitat, la paritat és una realitat.

Apostem per un Pla d’Igualtat sense precedents i que contempla actuacions en diferents àmbits:

 • Persones col·legiades: Amb l’objectiu d’aconseguir l’efectivitat del dret a la igualtat en el desenvolupament de la tasca professional dels advocats i advocades, col·legiats i col·legiades del nostre Col·legi.
 • Espais de participació col·legial: Per impactar també en les Comissions i Seccions del Col·legi, la formació, les publicacions de l’ICAB. Tot ha de posar en valor, també, el talent i la capacitat de les advocades i juristes dones.
 • Personal laboral i col·laboracions: En tant que el Col·legi disposa d’una estructura laboral, ha de ser coherent internament.

L’advocacia barcelonina i el seu compromís amb els Drets Humans han fet possible l’assoliment a data d’avui del lideratge de la nostra institució i el seu paper pioner amb nombroses fites, d’entre les que destaquem:

 1. Canvi de denominació de la institució i adaptació dels Estatuts col·legials: Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 2. Aprovació d’un Codi Ètic a l’ICAB, amb expressa referència al dret a la no discriminació per motius de gènere.
 3. Adopció de llenguatge inclusiu: reflectint la composició de la institució.
 4. Ús de les imatges d’acord amb la composició paritària de la professió.
 5. Junta de Govern paritària, encapçalada per una Degana.
 6. Obligació de paritat en les candidatures a tots els òrgans de participació col·legial.
 7. Sensibilització vers la violència sobre la dona. Publicació de la Guia per als advocats i advocades que atenen víctimes de violència de gènere i creació del Grup per combatre la Violència de Gènere.
 8. Foment a d’altres institucions mitjançant convenis que fomenten polítiques d’igualtat i paritat com el signat amb la Cambra de Comerç de Barcelona.
 9. Protocols d’actuació per protegir el dret a la maternitat impulsats amb la judicatura previs a les modificacions legislatives en aquesta matèria.
 10. Compromesos amb la formació dels nostre jovent amb el programa Justícia i Joves que afronta la perspectiva de gènere a través del debat sobre assetjament a les xarxes.
 11. Establert un Pla d’Igualtat aplicable a les relacions laborals internes.
 12. Lideratge i organització del 1er Fòrum Europeu Dones, Economia i Justícia per tal de visualitzar el paper crucial i necessari de la dona en el món empresarial, jurídic, social, professional, institucional i polític.
 13. Per continuar treballant en aquest Pla d’Igualtat i aconseguir plegats noves fites, volem comptar amb tu.

Envia’ns els teus suggeriments, experiències d’èxit i propostes a l’adreça de correu electrònic cadadiaes8demarc@icab.cat

#Cadadiaes8demarç