8 DE SETEMBRE 2018: L’ICAB publica la nova Guia del Pla d’Igualtat per a Despatxos Professionals


El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha editat la Guia Normativa Bàsica per al compliment de la legislació d’igualtat als despatxos d’advocades i advocats. Aquest document forma part del seguit d’accions programades dins de la campanya #CadaDiaÉs8deMarç.

L’ICAB publica la nova Guia del Pla d’Igualtat per a Despatxos Professionals
La publicació recull els punts bàsics de la normativa i suposa un impuls per a la implantació de plans d’igualtat als despatxos professionals.

També inclou propostes encaminades a millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual, laboral o per raó de gènere.

GUIA DEL PLA D’IGUALTAT PER A DESPATXOS PROFESSIONALS [PDF]

8 DE JUNY 2018: El 1st Women Business & Justice European Forum reivindica el talent femení (VÍDEO)

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) acull avui dijous 7 i demà divendres 8 de juny la celebració del 1st Women Business & Justice European Forum. L’esdeveniment, coorganitzat per l’ICAB, vol posar en valor la plena participació de la dona en el món de la justícia, l’empresa, les noves tecnologies, l’esport, les institucions i la societat en general.

La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, ha inaugurat aquesta tarda el Congrés juntament amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella; l’exconsellera de Treball, Mar Serna; i la directora de l’Observatori de la Dona de la Cambra de Comerç de Barcelona, Anna Mercadé.

+ INFO

8 DE MAIG 2018: Esmenes a la proposició de llei per modificar la LECrim

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest matí el Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021, un compromís de la Junta de Govern de la Corporació per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’advocacia.

La Degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i la Diputada de la Junta de Govern Emma Gumbert han detallat les línies principals del Pla i de la campanya per fer-ne difusió ‘Cada dia és 8 de març’. L’objectiu d’aquesta és donar visibilitat a totes les fites assolides i als nous reptes i accions futures més enllà del 8 de març, fent-ho extensiu a la resta de mesos de l’any.

Dins del Pla d’Igualtat s’ha destacat la denúncia pública i el compromís per treballar en impulsar els canvis normatius necessaris per fer efectiva l’esmentada igualtat. És fonamental integrar l’ordenament jurídic per complir els compromisos del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers la dona (Istanbul 11 de maig 2011, ratificat per l’Estat espanyol BOE 6 juny 2014). El Pla, també, recull la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions dels poder públics i la presència de les dones en la presa de decisions.

+ INFO

8 D’ABRIL 2018: Presentació del Pla d’Igualtat de l’ICAB i de la situació inicial

L’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), liderada per Mª Eugènia Gay, compromesa amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits. També al si de l’advocacia.

Amb la voluntat de:

  • Ser motor, al servei de la societat, com a referent en la consecució de l’efectivitat del dret a la igualtat, mitjançant l’impuls dels canvis normatius i l’adopció dels protocols necessaris per aquesta efectivitat.
  • Establir i impulsar mesures que contribueixin a l’exercici professional de l’advocacia en condicions de igualtat.
  • Situar l’ICAB al servei dels col·legiats i col·legiades, en el suport i resolució de situacions que puguin tenir components discriminatoris per raó de gènere.
  • Posar en valor i fer visibles les aportacions doctrinals i jurisprudencials de les dones juristes.
  • Garantir que en l’entorn de l’ICAB i en el marc de la seva activitat, la paritat és una realitat.

+ INFO