GUIES

GUIA DEL PLA D’IGUALTAT PER A DESPATXOS PROFESSIONALS [PDF]

L’ICAB ha editat la Guia de Normativa Bàsica per al compliment de la legislació d’igualtat als despatxos d’advocades i advocats.

La publicació recull els punts bàsics de la normativa i suposa un impuls per a la implantació de plans d’igualtat als despatxos professionals.

També inclou propostes encaminades a millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual, laboral o per raó de gènere.

GUIA DE LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA [PDF]

L’ICAB dóna publicitat a la Guia de Llenguatge Inclusiu. Aquest document pretén ser un instrument que contribueixi a l’ús de termes i expressions lliures de sexisme, superant un ús no inclusiu del llenguatge que invisibilitza i discrimina a les dones.

I ho vol fer des d’una doble estratègia: amb la presa de consciència que la forma de comunicar-nos pot ser discriminatòria, i facilitant recursos que permetin assolir una comunicació inclusiva i no sexista, que visibilitzi i reconegui per igual a dones i a homes i que eviti ambigüitats.