8 DE MARÇ 2019: Memòria d’un any del Pla d’Igualtat de l’ICAB

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha fet pública el divendres 8 de març de 2019 la Memòria d’un any del Pla d’Igualtat ICAB 2018-2021 i de la campanya #CadaDiaÉs8deMarç.

Aquest document resumeix totes les accions i fites assolides per la Corporació amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’Advocacia.

La Memòria recull les actuacions posades en marxa al llarg dels darrers 12 mesos en tres àmbits d’actuació:

  • Persones col·legiades
  • Espais de participació col·legial
  • Personal laboral i col·laboracions

L’informe també detalla els diferents indicadors que s’han tingut en compte per poder mesurar els resultats de les accions del Pla d’Igualtat, tant objectius com de satisfacció de les necessitats de les persones col·legiades.

La memòria, a més, repassa les activitats realitzades a l’ICAB el dia 8 de cada mes per reivindicar el #talentfemení a partir de figures femenines rellevants de la història.

El Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021 és un compromís de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

MEMÒRIA DEL PLA D’IGUALTAT ICAB 2018-2021 – Informe Març 2019 [PDF]